Historic Addressbooks All entries for Plauen (Vogtland)

  Lastname Given name Title Occupation Address Year
show Golla Albert Kraftwagenführer Aktienbrauerei 120C 1950
show Gottfried Hans Brauer Aktienbrauerei B 129E 1950
show Günthel Elise Alaunstr. 12 1925
show Götz Franz Manufakturwarenhändler Alaunstr. 15 1900
show Grimm Robert Arbeiter Alaunstr. 15A 1925
show Goldberg Paul Assessor beim Königl. Landgericht Alaunstr. 15A 1900
show Gläser Paul Stadtbaumeister Alaunstr. 17 1925
show Geipel Bruno Handlungsgehilfe Alaunstr. 18 1925
show Günthel Paul Reisender Alaunstr. 19 1925
show Gruber Emil Tischlergehilfe Alaunstr. 21 1900
show Günther Ernst Eßwarenhändler Alaunstr. 22 1925
show Gruber Friedrich Sticker Alaunstr. 22 1900
show Gadsch Ernst Sticker Alaunstr. 22 1925
show Gerisch Gustav Vertreter Alaunstr. 24 1925
show Graf Albin Arbeiter Alaunstr. 27 1925
show Groh Johanna Handarbeitslehrerin Alaunstr. 29 1900
show Groh Agnes Privatiere Alaunstr. 29 1900
show Giegling Karl Handlungsgehilfe Alaunstr. 29 1925
show Giegling Otto Klempnermeister Alaunstr. 29 1925
show Giegling Alfred Klempnermeister Alaunstr. 29 1925
show Giegling Otto Klempner Alaunstr. 29 1900
show Grünler Albin Kutscher Alaunstr. 4 1900
show Gamnitzer Wilhelmine Alaunstr. 4 1925
show Gräfner Willi Bankbeamter Alaunstr. 4 1925
show Glauning Hermann Kaufmann Alaunstr. 4 1900
Change language