Historic Addressbooks All entries for Lübeck

  Lastname Given name Title Occupation Address Year
show Byström Joh. Christ. Heinr. Steuermann unt. Marlesgrube 595 1873
show Bähnhop Nicol. Bernh. Brauer Beckergrube 118 1798
show Bänder C.W. Perrückenm. Ellerbrock 205 1798
show Bäseler Schwönkendwasstr. 381 1873
show Bäth Franz Joach. Heinr. ob. Dankwärtsgrube 637 1873
show Bäth lichte Dwasstr. 669 1873
show Bäumler Hans Joch. Ringstedten Hof 1873
show Böbs Heinr. Ad. Bernh. ob. Hartengrube 749 1873
show Böbs Joh. Heinr. Marc. Fuhrmann unt. Hartengrube 726 1873
show Böckau Dan.Pet. Pantoffelmacher Fleischhauerstr. 98 1798
show Böckel Joh. Friedr. Gottl. ob. Glockengießerstr 278 1873
show Böckel, von Frau Mühlenstr. 805 1798
show Böckeler Joach. Christ. Gottfr. Packer u. Mattenmacher unt. Wahmstr. 489 1873
show Böckeler Joh. Pet. Christo. unt. Glockengießerstr. 217 1873
show Böcken Joch. Hinr. Stabenstr. 593 1873
show Böcken Joh. Hinr. Engelswisch 580 1873
show Böckenkamp-Wacker Joh. Heinr. Beamter Königstr. b. alt. Schrangen 879 1873
show Böckmann Aug. Friedr. Ludolph Weberstr. 609 1873
show Böckmann Conr. Hartw. Heinr. Oberwächter Hüxterthor-Allee 9a 1873
show Böckmann Dan. Meno unt. Wahmstr. 430 1873
show Böckmann Detl. Heinr. Mobilien-Auctionator unt. Wahmstr. 496 1873
show Böckmann Detleff Wirthshaus Mühlenstr. 729 1798
show Böckmann Friedr. Christ. Herm. Schiffszimmermann Klappengang 3 1873
show Böckmann Hans Joach. Hartw. unt. Hartengrube 727 1873
show Böckmann Herm. Matthaeus Schreiber bey der kleinen Aecise an der Zulage Hartengr. 616 1798
Change language