Historic Addressbooks All entries for Dresden

  Lastname Given name Title Occupation Address Year
show Albert Elsbeth Vermieterin Alaunstr. 104 1941
show Becker Herbert Eug. kfm. Angest. Alaunstr. 11 1941
show Bach Gertrud I. o.B. Alaunstr. 15 1941
show Beck An. Klara Alaunstr. 15 1941
show Berthold Marie Alaunstr. 17 1941
show Berger Hdgrd. Ilse Alaunstr. 18 1941
show Boden Rud. Bernhard Büroorganisator Alaunstr. 18 1941
show Arnold P. Herbert Schmiedegeh. Alaunstr. 18b 1941
show Benedix Em. Willy Rohrleger Alaunstr. 18b 1941
show Bindler Elisabeth Gtr. städt. Arbtr. Alaunstr. 19 1941
show Bernhard Er. Kurt Molkereigeh. Alaunstr. 20 1941
show Bernhardt, C. H. Werkzeug- u. Masch.- Fbrk. Alaunstr. 21 1941
show Bock Gustav Schmied Alaunstr. 21 1941
show Barthel Ther. Elisabeth Priv. Alaunstr. 24 1941
show Barthel Ernst Gerh. O Postschffn. Alaunstr. 24 1941
show Adamski Rudolf Js. Büroangest. Alaunstr. 25 1941
show Bachstein K. Max Arbtr. Alaunstr. 27 1941
show Bellermann B. Magdalene Klavierlehrerin Alaunstr. 3 1941
show Aurig Herm. Georg Metallschleifer Alaunstr. 31 1941
show Böhme, August Kolonialw.-, Wein- u. Mineralwassergroßhdlg. Alaunstr. 32 1941
show Behr Jul. Oskar Kraftwagenf. Alaunstr. 35 1941
show Anders Ma. Klara Arbtr. Alaunstr. 37 1941
show Bachmann Paul Em. Priv. Alaunstr. 42 1941
show Blechschmidt Em. Walther Lederhdlr. u. Schuhm.- Bedarfsgegenst.- Hdlr. Alaunstr. 43 1941
show „Ameid“ Albert Meißner Masch.- Bürstenfbrk. Alaunstr. 44 1941
Change language