Historic Addressbooks All entries of Adreßbuch der Stadt Krefeld-Uerdingen a. Rh. 1931-32 1931

  Lastname Given name Title Occupation Place Address
show Orth Johanna Rektorin Hüls Hochstr. 24
show Offermans Johanna Stundenfrau Krefeld Leysnerstr. 16II
show Overdick Johann Färbermstr. Krefeld Königstr. 250
show Oehl Johann Weber Krefeld Vereinsstr. 84
show Ollmann Johann Krefeld Marktstr. 99
show Ollefs Johann Krefeld Blumenstr. 81
show Odenkirchen Johann Fabrikarb. Hüls Ritterstr. 5
show Oudille Johann Gewerbeoberlehrer Krefeld Nordstr. 23
show Odenkirchen Johann Landw. Hüls Lindenstr. 16
show Offermanns Johann Werkmstr. Krefeld Ritterstr. 215
show Opterweit Johann Einschaler Krefeld Alte Linner Str. 78
show Otten Johann Klempner Krefeld Gladbacher Str. 40
show Overbeck Johann Spediteur Krefeld Luisenstr. 2
show Odenthal Johann Gärtner Fischeln Hanninxweg 2b
show Otten Johann Former Krefeld Lindenstr. 140
show Opgenorth Johann Krefeld Werkstättenstr. 76
show Opkamp Johann Schuhmacher Krefeld Königstr. 217I
show Ollefs Johann Weber Krefeld Gladbacher Str. 297
show Ollefs Johann Krefeld Blumenstr. 81
show Opgenorth Joh. Landw. Uerdingen Am Kreuz 6
show Oelhausen Joh. Monteur Krefeld Oppumer Str. 111Erdg.
show Ollefs Joh. Bäckermstr. Krefeld Geldernsche Str. 208
show Ophoven Joh. Fabrikarb. St. Tönis Kempener Str. 31
show Oehlen Joh. Pol. Hauptwachtmstr. St. Tönis Burgstr. 143
show Otten Joh. Fischeln Odenthalstr. 11
Change language