Historic Addressbooks All entries of Adressbuch Berlin 1824

  Lastname Given name Title Occupation Place Address
show Museum Zoologisches Berlin Im Universitätsgebäude
show Meyer Z. Wechsler Berlin Königsstraße 30
show Müller W. jun. Schlosser Berlin Stralauerstraße 37
show Menzel W. S. Registrator Berlin Friedrichsstraße 193
show Mylius W. S. Gelehrter Berlin Behrenstraße 45
show Müller W. S. Berlin Neue Roßstraße 10
show Meyer W. M. Kaufmann Berlin Klosterstraße 64
show Moßner W. J. Wechsler und Federhändler Berlin Spandauerbrücke 2
show Matthias W. H. Archivar Berlin Königsstraße 50
show Mengel W. F. Garnweber Berlin Wallstraße 50
show Mätzke W. A. L. Geh. Sekretair im Ministerio des Innern Berlin Behrenstraße 57
show Mehring W. A. A. Geh. Sekretair Berlin Taubenstraße 26
show Mahling W. A. Schullehrer Berlin Klosterstraße 89
show Meyer W. A. Kaufmann Berlin Stralauerstraße 52
show Meyer W. A. Seidenwaarenhändler Berlin Breitestraße 10
show Müller W. Schneider Berlin Kurstraße 21
show Meyer W. Schneider Berlin Lindenstraße 92
show Mila W. Berlin Dorotheenstraße 1
show Massow, von W. Berlin Friedrichsstraße 225
show Müller W. Berlin Krausenstraße 7
show Münch W. Tabagist Berlin Jerusalemmerstraße 23
show Masch W. Berlin Leipzigerstraße 39
show Meyer W. Kaufmann Berlin Spandauerbrücke 1
show Meyer W. Kaufmann Berlin Stralauerstraße 56
show Meyer W. Fischer Berlin Friedrichsgracht 9
Change language