Historic Addressbooks All entries of Adreßbuch der Stadt Eschweiler 1907

  Lastname Given name Title Occupation Place Address
show Kaltenbach Peter Dürwiß Dürwiß 134
show Kaiser Matthias Ackerer Dürwiß Dürwiß 64
show Kerst Hubert Nagelschmied Dürwiß Dürwiß 90
show Kleiser Johann Fabrikarbeiter Dürwiß Dürwiß 33
show Krichel Paul Meisterknecht Dürwiß Dürwiß 247
show Körfer Heinrich Fabrikarbeiter Dürwiß Dürwiß 286
show Küppers Gustav Rentner Dürwiß Dürwiß 142
show Kommerscheidt Ferdinand Fuhrmann Dürwiß Dürwiß 285
show Kaiser Hubert Ackerer Dürwiß Dürwiß 233
show Kaltenbach Franz Nagelschmied Dürwiß Dürwiß 90
show Keller Heinrich Kaufmann Dürwiß Dürwiß 288
show Kleinen Gerhard Maler- und Anstreichermeister Dürwiß Dürwiß 177
show Küffen Peter Bergmann Dürwiß Dürwiß 48
show Küpper Josef Ackerer Dürwiß Dürwiß 183
show Kaltenbach Hubert Nagelschmied Dürwiß Dürwiß 292
show Kaiser Matthias Anstreichergeselle Dürwiß Dürwiß 69
show Kerst Johann Nagelschmied Dürwiß Dürwiß 26
show Kerst Josef Fabrikarbeiter Dürwiß Dürwiß 129
show Kummer Joseph Schuhmacher Dürwiß Dürwiß 275
show Küpper Theodor Schneider Dürwiß Dürwiß 183
show Küppers Wilhelm Ackerer Dürwiß Dürwiß 220
show Keil Heinrich Schuster Erberich Erberich 1
show Keuter Ursula Näherin Erberich Erberich 25
show Keuter Joseph Ackerer Erberich Erberich 25
show Krüger August Bauunternehmer Eschweiler Gördtstr. 7a
Change language