Historic Addressbooks All entries of Adreßbuch der Stadt Eschweiler 1907

  Lastname Given name Title Occupation Place Address
show Heidemanns Peter Fabrikarbeiter Bohl Bohl 6
show Hündgen Wilhelm Fuhrknecht Bohl Bohl 23
show Hilgers Matthias Fabrikarbeiter Bohl Bohl 52
show Herzog Matthias Bergarbeiter Bohl Bohl 7
show Herzog Peter Josef Bergarbeiter Bohl Bohl 7
show Herzog Peter Invalide Bohl Bohl 7
show Hartmann Wilhelm Korbflechter Dürwiß Dürwiß 29
show Hannen Peter Kaufmann Dürwiß Dürwiß 85
show Huppertz Gerhard Nagelschmied Dürwiß Dürwiß 212
show Hommelsheim Heinrich Dürwiß Dürwiß 60
show Hannen Maria Anna Geschäftsteilhaberin Dürwiß Dürwiß 65
show Hommelsheim Wilhelm Bürgermeister Dürwiß Dürwiß 60
show Hermanns Friedrich Nagelschmied Dürwiß Dürwiß 72
show Haas Johann Rentner Dürwiß Dürwiß 132
show Hannen Heinrich Nagelhändler Dürwiß Dürwiß 174
show Hamacher Christian Fabrikarbeiter Dürwiß Dürwiß 23
show Havers Wilhelm Tagelöhner Dürwiß Dürwiß 262
show Hannen Wilhelm Dürwiß Dürwiß 162
show Hommelsheim geb. Willms Helena o. G. Dürwiß Dürwiß 3
show Hommelsheim Karl Dürwiß Dürwiß 60
show Hommelsheim H. J. Dürwiß Dürwiß 60
show Hannen Hubert Schmied Dürwiß Dürwiß 47
show Huppertz Heinrich Nagelschmied Dürwiß Dürwiß 209
show Hannen Wilhelm Nagelschmied Dürwiß Dürwiß 257
show Hannen Peter Dürwiß Dürwiß 65
Change language