Historic Addressbooks All entries of Adressbuch Solingen 1931

  Lastname Given name Title Occupation Place Address
show Hecker Paul Schreiner Gräfrath de Leuwstr. 6
show Hermes G.m.b.H. Rob. Solingen Zweigstr. 5und 13
show Hoffmann Hubert Straßenbahnschaffner Solingen Zweigstr. 4
show Höschler Karl Maschinenmeister Solingen Zweigstr. 23
show Hildebrand Paul Verwalter Solingen Zweigstr. 14a
show Hildebrandt G. Werkmstr. Solingen Zweigstr. 14
show Hoppe Heinr. Solingen Zweigstr. 14
show Henning Otto Kaufmann Solingen Zweigstr. 12
show Heinrichs Oskar Werkmeister Solingen Zweigstr. 11-13
show Hausen Herm. Betriebsleiter Solingen Zweigstr. 10
show Hansen Michel Schuhmacher Solingen Ziegelstr. 6
show Horkenbach Paul Feiler Ohligs Ziegelstr. 4
show Haller Rudolf Fabr.-Arbeiter Solingen Ziegelstr. 24
show Heumann Fritz Fabr.-Arb. Ohligs Ziegelstr. 22
show Henkels Paul Fabr.-Führer Ohligs Ziegelstr. 22
show Hartkopf Max Fabrkt. Ohligs Ziegelstr. 11
show Hartkopf Karl Fabrkt. Ohligs Ziegelstr. 11
show Hartkopf Emil Solingen Ziegelstr. 11
show Hartkopf Otto Fabrkt. Ohligs Ziegelstr. 11
show Heidtmann Leo Kaufmann Gräfrath Zeppelinstr. 9b
show Heimann Wilhelm o.G. Gräfrath Zeppelinstr. 9a
show Heimann Erich Kutscher Gräfrath Zeppelinstr. 9a
show Hammesfahr Karl Fabr.-Arb. Gräfrath Zeppelinstr. 89b
show Holderer & Co. Wald Zeppelinstr. 86a
show Henn Artur Pol.-Hauptwachtmstr. Gräfrath Zeppelinstr. 63
Change language