Historic Addressbooks All entries of Adressbuch Solingen 1931

  Lastname Given name Title Occupation Place Address
show Beumer Albert Reider Höhscheid F.-Reuter-Str. 12
show Butz Albert Härter Solingen Westwall 5
show Becher Albert Pförtner Solingen Kullerstr. 116
show Brenzel Albert Arbeiter Solingen Wupperstr. 105
show Becker Albert Bäckermeister Wald Werderstr. 39
show Becker Albert Schneider Solingen Kirbergerstr. 23
show Büscher Albert Schleifer Höhscheid Börsenstr. 27
show Büllesbach Albert Straßenb.Führer Solingen Hauptstr. 6a
show Breuer Albert Fabr,-Arbeiter Wald Höhe 17
show Bahns Albert Geflügelzüchter Höhscheid Mittel Höhscheid 10
show Bahm Albert Ablader Solingen Katternbergerstr. 42
show Baer Albert Schlosser Solingen Dorperhof 81
show Blasberg Albert Werkmeister Solingen Am Wolfsfeld 3
show Busch Albert Schleifer Solingen Lindenbaumstr. 37
show Bremer Albert Kasseninspektor Solingen K.-Marx-Allee 8
show Bähr Albert gepr. Bandagist Solingen Kölnerstr. 145
show Berger Albert Straßenb.Schaffner Solingen Kreuzstr. 10
show Berrenberg Albert Solingen Am Wolfsfeld 22
show Butz Albert Ausmacher Ohligs Ziegelstr. 20
show Buhl Albert Telegr.Arbeiter Solingen Georg-Herwegh-Allee 28
show Bender Albert Lehrer Solingen Dörperstr. 40
show Bocklet Albin Schlosser Wald Dültgenstalerstr. 19
show Buß Albrecht Fabr.-Arbeiter Solingen Dorperhof 62
show Biesenbach Albrecht Fabr.-Arbeiter Solingen Bergstr. 6
show Becker Albrecht Fabr.-Arbeiter Wald Hauptstr. 56
Change language