Historic Addressbooks Addressbook entry for "TREUGRUND" GRUNDBESITZ TREUHANDGES M B H

Leipzig
Family name "Treugrund" Grundbesitz Treuhandges m b H
Address Hainstraße 2
Place Leipzig
Source

Leipziger Adressbuch 1949, page I-847

Change language