Historic Addressbooks All entries of Adreßbuch von Aachen und Umgebung 1899

  Lastname Given name Title Occupation Place Address
show Adams Clem. Aachen Jülicherstraße 66
show Adams Conrad Bureaudiener Aachen Burtscheiderstr. 29
show Adams Elis. Wäscherin Aachen Jacobstr. 32
show Adams Heinr. Kgl. Steueraufseher Aachen Jülicherstr. 62
show Adams Hub. Königl. Notar Aachen Wilhelmstr. 9
show Adams Jac. Fabrikschlossermeister Atsch Atsch 80
show Adams Maria o. G. Aachen Wilhelmstr. 9
show Adams Maria Obsthändlerin Aachen Antoniusstr. 29c
show Adams Wilh. Aachen Ottostr. 45
show Adams Xavier Fuhrmann Aachen Neupforte 24
show Adang Helene o. G. Aachen Beeckstr. 18
show Adang Joh. Weber Aachen Borngasse 56
show Adang Leonhard Weber Aachen Steinkaulstr. 43
show Adang Marg. o. G. Aachen Jülicherstr. 44
show Adang Peter Nadler Aachen Adalbertstr. 71
show Aden Carl Zollpractikant Aachen Südstr. 51
show Adenau Egidius Landwirth Seffent Seffent 9
show Adenau Franz Ackerer Forst (bei Aachen) Kirchstr. 4
show Adenaw Alfred Aachen Stephanstr. 60
show Adenaw Clara o. G. Aachen Hubertusstr. 3
show Adenaw Eduard Stadtbauinspector Aachen Hubertusstr. 14
show Adenaw Emma Rentnerin Aachen Marschierthorbahnhofplatz 6
show Adenaw Friedrich Vaals Vaals
show Adenaw Laura Rentn. Aachen Marschierthorbahnhofplatz 6
show Adenaw Leopold o. G. Aachen Marschierthorbahnhofplatz 6
Change language